0988940068
P14-15A/ Tầng 7 - Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Hà NộiGiỏ hàng

TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH CHAPTER

TÀI LIỆ

TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH CHAPTER

-----0o0-----

Xin chào Anh/ Chị Giám đốc Vùng, Đội ngũ MSC Vùng, Giám đốc, Đại sứ và Ban điều hành Chapter

Một Chapter BNI “khỏe mạnh” là Chapter đảm bảo 3 yếu tố: Tăng trưởng Thành viên, Chất lượng Thành viên và Duy trì Thành viên.

Để đảm bảo mục tiêu đó, mỗi 06 tháng, những Thành viên ưu tú và phù hợp sẽ được lựa chọn vào các vị trí trong Ban điều hành Chapter (LT), được đào tạo và được định hướng để nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ kế tiếp.

Nhiệm kỳ 01/10/2022 chỉ còn ba tháng nữa sẽ bắt đầu. BNI Việt Nam xin lưu ý đến Anh/ Chị Giám đốc và Đại sứ các Chapter, Đội ngũ Ban điều hành Chapter (hiện tại), Đội ngũ ứng viên Ban điều hành Chapter nhiệm kỳ kế tiếp về:

**** “Quy trình tuyển chọn LT” hàng năm:

  • Tháng 01 và tháng 07: 3 vị trí LT đầu (Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư Ký) sẵn sàng cho nhiệm kỳ tiếp theo
  • Tháng 02 và tháng 08: toàn bộ Ban LT sẵn sàng cho nhiệm kỳ tiếp theo
  • Thán 03 và tháng 09: Hoàn thành các chương trình đào tạo dành cho Ban LT
  • Tháng 04 và tháng 10: Ban LT nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ

​**** Tài liệu chuyển giao Ban điều hành

TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH

THAM KHẢO THÊM BÀI HỌC CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH

Rất mong các Anh/ Chị lưu tâm và cùng phối hợp thực hiện để chúng ta có một kỳ chuyển giao Ban điều hành thành công, mang lại hiệu quả tới các Thành viên và Chapter.

Trân trọng, 

BNI Việt Nam

U CHUYỂN GIAO BAN ĐIỀU HÀNH CHAPTER

Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn Bè Nói Về tôi

Thầy Phạm Thành Long -

Bạn Bè Học Viên Khóa SSS10

Tưởng TV-

Cộng Đồng Eaglecamp

BNI Global - Tổ chức kết nối kinh doanh thành công nhất hiện nay

Thành Viên HanoiBa

Cộng đồng Techfest Việt nam

NGuyễn Duy Thạnh - Yến Tươi

0988940068
Nhắn tin!