0988940068
Tầng 7 - Tòa nhà Charmvit Tower - 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Đào tạo

LỊCH ĐÀO TẠO KẾT CÔNG NGHỆ MOMA GLOBAL

0. File hướng dấn chi tiết tổng thể  https://docs.google.com/spreadsheets/d/13rmxHYnJ9hHyCgoH1WPQJC7TMrFnUoJH39chfPZTpn8/edit?usp=sharing

1. Hỏi đáp đại lý và kiếm tiền với moma global tối thứ 8 20h30 Tối thứ 4 hàng tuần.

- Đào tạo Moma

2. Đào tạo zoom online 

- Tiva 14-17h Thứ 5 Hàng Tuần

- Moma 14h- 17h Thứ sáu hàng Tuần.

- Tài liệu đào tạo Tiva 

3. Đào tạo sử dụng tiva Zoom sáng 9h - 17h Thứ bẩy hàng tuần

 

Đào tạo 

 

1. Tài liệu đào tạo hướng dẫn làm marketing với moma 

Sử dụng chi tiết Tại đây

2. Hưỡng dẫn sử dụng nền tảng mạng xã hội việc làm tiva, tuyển dụng miễn phí 

Tài liệu sử dụng Tại đây

3. Hướng dẫn sử dụng công cụ bni tại đây

 

 

 

 

 

Bạn Bè Nói Về tôi

Bạn Bè Học Viên Khóa SSS10

Tưởng TV-

Cộng Đồng Eaglecamp

Hội Doanh Nhân Cộng Đồng BNI Đã luôn ủng hộ moma

Cộng Đồng Doanh Nhân Học Luật Sư Phạm Thành Long

Cộng Đồng Doanh Nhân Trẻ Hà Nội - Hanoi Ba

Cộng Đồng Khởi Nghiệp Techfest 247

CEO Duyên koma

G

0988940068
Nhắn tin!