0988940068
Địa chỉ: Tầng M ,Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Kết Nối KD

Tham Gia cộng đồng cùng tôi 

 
Nhóm Kết Công Nghệ
Nhóm Công khai · 163868 thành viên
Tham gia nhóm
Nhóm Nguyễn Xuân Kết. Hướng dẫn kinh doanh thành công. WWW.KETCONGNGHE.COM
 

 

Bạn Bè Nói Về tôi

Bạn Bè Học Viên Khóa SSS10

BNI TRUST CHAPTER

Đào công luận giám đốc boot photo

Miss Đào - giám Đốc công ty mỹ phẩm

Nguyễn Thanh Thủy - CEO vietvision

Hoàng Tùng - Giám Đốc Camia

Mr Chiến - CEO Quả Cầu Men

NGuyễn Duy Thạnh - Yến Tươi

G

0988940068
Nhắn tin!